Vzorky pôdy

Dôkladná analýza pôdy poskytuje cenné informácie o chemických, fyzikálnych a biologických vlastnostiach pôdy, ktoré sú nevyhnutné pre udržateľné poľnohospodárstvo a ochranu životného prostredia. 

Okrem výkopového stavebného materiálu a poľnohospodárskej pôdy je z hľadiska udržateľného hospodárskeho cyklu čoraz dôležitejšia aj recyklácia stavebných materiálov. Komplexné analýzy zložiek zabezpečujú, že neexistujú žiadne environmentálne riziká a že recyklovaný materiál je vhodný na použitie. 

Moderné technológie analýzy pôdy umožňujú presné a rýchle merania.