NAŠE ČESKÉ LABORATÓRIÁ A ÚSTAVY

VZ Lab vykonáva akreditovaný odber vzoriek vody, pôdy, kalov, sedimentov a odpadov. Ponuku vysokokvalitných analytických služieb dopĺňa individuálny prístup k zákazníkom, rýchlosť, flexibilita a férová cena.

Spoločnosť Litolab ponúka komplexné portfólio v oblasti environmentálnej analýzy, od odberu vzoriek až po správy o testoch s odporúčaniami na prijatie opatrení.

Laboratórium chemických skúšok Ekocentrum Ovalab je akreditované na analýzu potravín, krmív a potravinových doplnkov v súlade s normou EN ISO/IEC 17025 a má certifikát SVP na analýzu liekov v súlade s Európskym liekopisom. Laboratórium sprevádza vývoj liekov, podporuje zabezpečenie kvality vo farmaceutickej výrobe a analyzuje aj jednotlivé suroviny na nečistoty.

ARE YOU LOOKING FOR A COMPANY SUCCESSOR?

BECOME A PART OF THE VIRIDIUSLAB FAMILY!

Česká republika