Litolab s.r.o.

ŠPECIALIZÁCIA
PRIEMYSEL
Akreditácia

DOWNLOAD

Spoločnosť Litolab ponúka komplexné portfólio v oblasti environmentálnej analýzy, od odberu vzoriek až po správy o testoch s odporúčaniami na prijatie opatrení.

Ponuka služieb zahŕňa rôzne laboratórne služby akreditované podľa normy DIN EN ISO/IEC 17025 v oblasti chemických analýz pitnej vody, technologickej vody, pôdy, pôdnych sedimentov, rastlín a poľnohospodárskych plodín; mikrobiologických analýz pitnej vody, bazénovej vody, podzemnej vody; poradenských služieb pre poľnohospodárske podniky.