Gesellschaft für Umweltanalytik Boden- und Gewässerschutz GmbH

ŠPECIALIZÁCIA
PRIEMYSLY
Akreditácia

Spoločnosť UABG – Gesellschaft für Umweltanalytik, Boden- und Gewässerschutz GmbH – sa považuje za poskytovateľa kompletných služieb v oblasti environmentálnych analýz, od odberu vzoriek až po odborné posudky.

Ponuka služieb zahŕňa rôzne laboratórne služby akreditované podľa normy DIN EN ISO/IEC 17025 v oblasti pitnej vody, povrchových a podzemných vôd, odpadových vôd, priesakových vôd zo skládok, vody v kontakte s betónom (DIN 4030), kalov z čističiek odpadových vôd, zemín a stavebnej sutiny, ako aj kompostu a kôry.

Spoločnosť UABG je autorizovaným skúšobným strediskom v súlade s nemeckou vyhláškou o pitnej vode.