NAŠE SLOVENSKÉ LABORATÓRIÁ A ÚSTAVY

Kalibračné laboratórium predstavuje tradíciu a dlhoročné skúsenosti s kalibráciou meracích prístrojov a vykonávaním metrologických činností.

Inspekt je laboratórium špecializujúce sa na skúšky materiálov, ktoré okrem chemických analýz železných materiálov (surové železo, liatina, oceľ, zvarový kov, zváracie materiály, … ), analýzy tuhých palív a tuhých biopalív (obsah vody, popola, prchavých zložiek, celkovej síry, hrubej výhrevnosti a výpočet čistej výhrevnosti), chemické analýzy materiálov na báze medi, hliníka a niklu, chemické a fyzikálno-chemické analýzy odpadových a kotlových vôd, chemické analýzy trosky, popola a usadenín na potrubí tepelných elektrární, ako aj mechanické skúšky.

Spoločnosť WERT s.r.o. je akreditovaná spoločnosť s viac ako 30-ročnými skúsenosťami, ktorá ponúka rádiometrické a rádiochemické testovanie pre klientov na celom svete s potrebami od voľného uvoľňovania až po vysokú rádioaktivitu.

ARE YOU LOOKING FOR A COMPANY SUCCESSOR?

BECOME A PART OF THE VIRIDIUSLAB FAMILY!

Slovensko