Geo Lab Srl

ŠPECIALIZÁCIA
PRIEMYSLY
Akreditácia

ZERTIFIZIERUNG

Geo Lab je analytické laboratórium, ktoré ponúka inovatívne high-tech služby a technickú podporu v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, analýzy potravín a hygieny práce.

Spoločnosť Geo Lab už viac ako 25 rokov podporuje spoločnosti, združenia a súkromné a verejné organizácie pôsobiace v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, potravinárstva a priemyslu.

Rozsah environmentálnych analýz zahŕňa analýzy výkopových zemín a hornín v súlade s DPR 120, analýzy morských sedimentov v súlade s DM 173/16, pitnej, odpadovej a technologickej vody, vody na kúpanie a vody v bazénoch.

V oblasti analýz potravín spoločnosť Geo Lab podporuje výrobcov potravín pri určovaní výživových hodnôt a označovaní, ako aj pri vyhľadávaní fytofarmák, anabolických steroidov, sulfónamidov a antibiotík.

Ponuku služieb spoločnosti Geo Lab dopĺňajú analýzy pracovísk, ako sú fonometrické merania na pracovisku a vo vonkajšom prostredí, hodnotenie mikroklímy, elektromagnetizmu, vibrácií, vnútornej klímy, osvetlenosti a ďalších parametrov.