Půda

Důkladný rozbor půdy poskytuje cenné informace o chemickém, fyzikálním a biologickém složení půdy, které jsou nezbytné pro udržitelné zemědělství a ochranu životního prostředí.
Kromě vytěžených stavebních materiálů a zemědělské půdy nabývá z hlediska udržitelného hospodářského cyklu stále většího významu také recyklace stavebních materiálů.
Komplexní analýzy jednotlivých složek zajišťují, že nedochází k ohrožení životního prostředí a že recyklovaný materiál je vhodný k použití.

Moderní technologie analýzy půdy umožňují přesná a rychlá měření.