Rádioaktívne izotopy

Nuklidové analýzy sú fascinujúcim nástrojom na hlbšie pochopenie vlastností prvkov. Nuklidové analýzy využívajú rádioaktívne izotopy na skúmanie chemických reakcií a fyzikálnych procesov na atómovej úrovni. Izotopy, a tým aj rádioaktivitu v prírodných a umelých materiáloch, možno identifikovať, sledovať a kvantifikovať.