Farmaceutické výrobky

Vo farmaceutickom priemysle sa vyžaduje najvyššia úroveň čistoty a prísne predpisy. Naše laboratóriá sú silnými partnermi farmaceutického priemyslu, a to tak vo výskume, ako aj pri monitorovaní výroby a kontrole šarží. Analyzujeme suroviny na farmaceutickú výrobu, ako aj zložky liekov a potravinových doplnkov.