PEBA Prüfinstitut für Baustoffe GmbH

ŠPECIALIZÁCIA
PRIEMYSLY

ZERTIFIZIERUNG

Spoločnosť PEBA GmbH je testovacím centrom uznaným spoločnosťou RAP Stra a už viac ako 30 rokov je synonymom zabezpečenia kvality v stavebníctve, pozemnom a inžinierskom staviteľstve, a najmä pri výstavbe ciest, železníc a letísk.

Okrem kontrolných a samokontrolných skúšok sa najmä v oblasti cestného staviteľstva a stavebníctva vykonávajú aj analýzy stavu vozovky, merania únosnosti a protišmykovej odolnosti, ako aj posudzovanie podložia a poškodenia. 

Vyšetrenia sa vykonávajú priamo na stavenisku a v skúšobných laboratóriách s cieľom určiť mnohé charakteristické hodnoty pre asfalt, betón, zeminu, horniny, recyklovaný materiál alebo povrchy. Výsledky týchto skúšok tvoria okrem iného základ pre technické, ekonomické a politické rozhodnutia. Spoločnosť PEBA sa preto zaväzuje dodržiavať najvyššie štandardy kvality.

Ponuku služieb spoločnosti PEBA dopĺňajú laserové merania a stanovenie odolnosti proti šmyku metódou SKM (metóda merania bočnej sily) pomocou špeciálne vybavených vozidiel.