Ochrana životného prostredia a detekcia nebezpečných látok

Nutričná hodnota, kontaminácia, trvanlivosť

Zamedzenie toxických emisií a imisií

Udržujte svoje znalosti aktuálne