Vzduch

Každý deň vdýchneme a vydýchneme až 20 000 litrov vzduchu. Pre naše zdravie je preto dôležité, aby tento vzduch neobsahoval toxické látky a choroboplodné zárodky.

Naše laboratóriá ponúkajú širokú škálu analýz vzduchu: chemické parametre pri meraní priemyselných emisií a monitorovaní životného prostredia, štandardizované čuchové testy (pachové testy), hygienické testy a odborné posudky na vetracie systémy, mikrobiologické a mykologické testy až po detekciu endotoxínov.