Misia

Naším poslaním v spoločnosti viridiusLab AG je získavať spoločnosti v oblasti environmentálnych analýz, testovania a meracej techniky a podporovať udržateľné, efektívne a spoľahlivé využívanie našich zdrojov. Snažíme sa budovať most medzi rôznymi laboratóriami a vytvárať synergie, ktoré vedú k inovatívnym riešeniam. Náš záväzok k dokonalosti a spokojnosti zákazníkov sa odráža v našich včasných dodávkach, spoľahlivých službách a neochvejnom nasadení.

Čo to znamená?

Akvizícia spoločností v oblasti environmentálnej analýzy, testovania a meracej techniky:

Zabezpečujeme, aby sa tieto cenné zariadenia efektívne využívali a prispievali k bezpečnosti výrobkov.

Trvalo udržateľné využívanie:

V našich laboratóriách sa zaväzujeme k trvalo udržateľným postupom a efektívnemu využívaniu zdrojov, aby sme pozitívne ovplyvnili životné prostredie.

Vytváranie synergií:

Podporujeme výmenu poznatkov a vývoj inovatívnych riešení prostredníctvom úzkej spolupráce medzi rôznymi laboratóriami a odborníkmi.

Presnosť:

Dodržiavame termíny a záväzky, aby sme našim zákazníkom ponúkli spoľahlivosť a istotu plánovania.

Spoľahlivá podpora:

Naši zákazníci sa môžu spoľahnúť na naše vynikajúce služby a podporu pri úspešnej realizácii svojich projektov.

Hodnoty

V spoločnosti viridiusLab AG sú naše hodnoty základom našej firemnej kultúry. Riadime sa nimi vo všetkých oblastiach našej činnosti a rozhodovania:

KVALITA

Sme odhodlaní dosahovať najvyššie štandardy kvality, ktoré sú zakotvené vo všetkých našich procesoch a produktoch.

INOVÁCIE

Podporujeme kreatívne prístupy a spoluprácu pri vývoji inovatívnych riešení pre našich zákazníkov. Naša otvorenosť novým nápadom nás poháňa k neustálemu zlepšovaniu.

INTEGRITA

Vždy konáme eticky a transparentne a vo všetkých našich obchodných vzťahoch kladieme veľký dôraz na dôveru a integritu.

SÚDRŽNOSŤ

Sme odhodlaní spolupracovať na dosahovaní veľkých cieľov tým, že dávame šancu nápadom a realizujeme ich ako tím.

SPOKOJNOSŤ

Sme odhodlaní prekonávať očakávania našich zákazníkov tým, že im poskytujeme vynikajúce služby a podporu.

Manažment

V spoločnosti viridiusLab AG sú naše hodnoty základom našej firemnej kultúry. Riadime sa nimi vo všetkých oblastiach našej činnosti a našich rozhodnutí.

COMPANY

BUILDING A SAFER FUTURE

viridiusLAB AG was founded by a highly experienced team with deep knowledge in corporate development and extensive professional expertise in the field of testing laboratories.

As an owner-managed company, we are pursuing the goal of establishing ourselves as a qualitatively leading laboratory group in the Central European market in the areas of: environmental, food and pharma analysis as well as material testing.

5

EU COUNTRIES

18

YEARS OF EXPERTISE IN THE MARKET

300 +

EMPLOYEES

16

LOCATIONS

90

YEARS OF EXPERIENCE IN SUCCESSFULLY INVESTING

45

YEARS OF COMPETENCE IN CORPORATE MANAGEMENT

O nás