Školenia

Či už vediete laboratórium, alebo práve začínate s výskumom životného prostredia, na mieru šité vzdelávacie programy Vám pomôžu rozvíjať vaše zručnosti a dosahovať vynikajúce výsledky. Naučíte sa rozpoznávať vplyvy na životné prostredie, plniť požiadavky na dodržiavanie predpisov a vyvíjať inovatívne riešenia – od odberu vzoriek až po podávanie správ o testoch.