NAŠE TALIANSKE LABORATÓRIÁ A INŠTITÚTY

Spoločnosť Progress, ktorá sa špecializuje na emisie zápachu a ich pachový vplyv na životné prostredie, má jedinečnú výhodu. Okrem pachových testov podľa normy UNI EN 13725 v laboratóriu v Miláne s využitím olfaktometrie spoločnosť Progress vykonáva aj monitorovanie pomocou elektronických nosov, simulácie rozptylu v ovzduší, environmentálne poradenstvo a poradenstvo v občianskoprávnych/trestných konaniach.

Akreditované laboratórium Nordlab ponúka širokú škálu chemických analýz a zaručuje profesionálne a presné výsledky v primeranom čase.

Geo Lab je analytické laboratórium, ktoré ponúka inovatívne high-tech služby a technickú podporu v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, analýzy potravín a hygieny práce.

Spoločnosť Techa je súčasťou skupiny Archa Group a špecializuje sa na vývoj softvéru a produktov. Softvérové riešenia na mieru vyvíja a uvádza na trh spolu so zákazníkmi.

Školiaca agentúra skupiny Archa, Archademy Srl, pôsobí v oblasti technológií, kvality, životného prostredia a bezpečnosti. Poskytuje školenia a vzdelávanie v oblasti riadenia bezpečnosti na pracovisku a riadenia vplyvov na životné prostredie, ako je hluk, znečistenie vody a ovzdušia, odpady a pôda.

Spoločnosť Archa ponúka širokú škálu laboratórnych služieb a poradenstva už viac ako 30 rokov. Okrem klasických environmentálnych analýz vody, pôdy a ovzdušia – chemických aj mikrobiologických testov – zahŕňa aj analýzu potravín a špecializáciu na biologickú odbúrateľnosť a kompostovateľnosť materiálov.

ARE YOU LOOKING FOR A COMPANY SUCCESSOR?

BECOME A PART OF THE VIRIDIUSLAB FAMILY!

Taliansko