Ochrana životného prostredia a detekcia nebezpečných látok