Potraviny

Pri analýze potravín vám zaručujeme potrebnú kvalitu a bezpečnosť. Naše laboratóriá Vám ponúkajú analýzy na mieru a zabezpečujú ich súlad s právnymi predpismi.

Ponuka služieb siaha od mikrobiologických testov až po chemické analýzy zložiek a kontaminantov (pesticídy, ťažké kovy, mykotoxíny), stanovenie alergénov a komplexné poradenstvo v oblasti označovania potravín.