Kalibrácia

Meracie zariadenia nás obklopujú a sú mimoriadne dôležité na udržiavanie noriem a monitorovanie výroby a systémov. Správna funkcia meracích zariadení, správne zobrazenie a práca v prísnych tolerančných rozsahoch sú pre to nevyhnutné. 

V našich akreditovaných inštitúciách ponúkame širokú škálu kalibrácií a skúšok meracích prístrojov. Možnosti siahajú od dĺžok a rozmerov až po teplotu, elektrické veličiny, prietok, hmotnosť a sily.