Dr. Fader GmbH Wasser-Boden-Luft

ŠPECIALIZÁCIA
PRIEMYSEL
Akreditácia
Fader-Umweltanalytik.png

Odborný ústav, inžinierska kancelária a environmentálne laboratórium Dr. Fader úspešne pôsobí na trhu už viac ako 40 rokov. Našou prioritou je zákaznícky orientované riešenie chemických problémov životného prostredia v oblasti vody, pôdy, kontaminovaných miest, likvidácie odpadov, stavebných materiálov a stavebných služieb.

Environmentálne laboratórium je akreditované podľa normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018 a schválené spolkovou krajinou Bádensko-Württembersko ako skúšobňa pitnej vody podľa § 15 TrinkwV.

Vďaka kompetentnej interdisciplinárnej spolupráci našich tímov z oblasti inžinierstva a prírodných vied (chemické inžinierstvo, procesné inžinierstvo, geológia, chémia a biológia) vám môžeme ponúknuť interdisciplinárne riešenia vašich problémov. Kombinácia certifikovaných laboratórnych služieb a odbornej kancelárie zaručuje flexibilné, rýchle a nákladovo efektívne riadenie projektov v záujme klienta