Drahé kovy

Analýzy drahých kovov poskytujú nenahraditeľný pohľad na zloženie, čistotu a kvalitu týchto cenných kovov. Sofistikovaná príprava vzoriek a špecializované zariadenia, ako je röntgenová fluorescenčná spektrometria a hmotnostná spektrometria, umožňujú stanoviť chemické zloženie vzoriek a obsah drahých kovov s maximálnou presnosťou. 

Okrem tradičného baníctva je stanovenie obsahu drahých kovov čoraz dôležitejšie, najmä v oblastiach recyklácie a mestskej ťažby.