ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV WEBOVEJ STRÁNKY

viridiusLAB AG (ďalej len „viridius“, „viridiusLAB“ alebo „my“) je zodpovednou stranou v zmysle článku 4 Z 7 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“), pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov údaje o návštevníkoch našej webovej stránky www.viridiuslab.com (podrobnosti nájdete v bode I.).

V súlade s článkom 13 GDPR toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov okrem iného popisuje typy osobných údajov, ktoré spracúvame, účely, na ktoré osobné údaje spracúvame a tretie strany, s ktorými údaje zdieľame, keď navštívite našu webovú stránku. Okrem toho budete informovaní o vašich právach v súvislosti s vašimi osobnými údajmi a o tom, ako môžete tieto práva uplatniť.

I. Kto je zodpovedný za spracovanie údajov?

Zodpovednou osobou v zmysle čl 4 Z 7 GDPR je: viridiusLAB AG

Oppolzergasse 6 1010 Viedeň FN 551300k ATU76840769

Môžete nás kontaktovať na: Tel: +43 (1) 9093440 Email: office@viridiuslab.com[a]

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: datenschutz@viridiuslab.com[b]

II. Aké osobné údaje spracúvame?

Osobnými údajmi rozumieme všetky informácie, ktoré sa vás ako osoby týkajú (článok 4 Z 1 GDPR).

Keď používate našu webovú stránku, môžeme spracúvať tie osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete (napr. prostredníctvom našich kontaktných možností).

Našu webovú stránku však môžete navštíviť aj bez toho, aby ste nám o sebe aktívne poskytovali informácie. V tomto prípade zhromažďujeme iba určité údaje, ktoré váš prehliadač odošle na náš webový server (logovacie súbory) a údaje, ktoré zhromažďujeme pomocou súborov cookie alebo podobných technológií.

III. Na aký účel a na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

1. Naše online ponuky

Keď s nami aktívne komunikujete prostredníctvom našej webovej stránky, spracovávame tie osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete. Týka sa to najmä našich nasledujúcich ponúk:

  1. Kontaktovanie: Ak sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných možností uvedených na našej webovej stránke, budeme spracúvať osobné údaje, ktoré nám poskytnete (napr. meno, e-mailová adresa, adresa, obsah správy). Toto spracúvame, aby sme odpovedali na vaše otázky, splnili vaše požiadavky alebo s vami inak komunikovali (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR – plnenie zmluvy alebo vykonávanie predzmluvných opatrení).

Niektoré z údajov, ktoré požadujeme v súvislosti s našimi vyššie uvedenými ponukami, môžu byť označené ako povinné (*). Nie ste povinní poskytnúť tieto údaje. Bez poskytnutia týchto informácií však nemusíme byť schopní spracovať vašu požiadavku alebo poskytnúť naše služby.

2. Logovacie súbory

Našu webovú stránku môžete navštíviť aj bez toho, aby ste nám o sebe aktívne poskytovali informácie. V tomto prípade zhromažďujeme určité údaje, ktoré váš prehliadač prenáša na náš webový server (logovacie súbory).

Naše logovacie súbory obsahujú nasledujúce informácie: dátum a čas vstupu na našu webovú stránku, (ii) typ, verziu a nastavenia vášho webového prehliadača, (iii) váš operačný systém a poskytovateľa služieb, (iv) požadované stránky a súbory, ( v) webovú stránku používanú pred návštevou našej webovej stránky a (vi) vašu IP adresu. IP adresa je špecifické číslo priradené vášmu počítaču, ktoré umožňuje vášmu zariadeniu komunikovať v sieti pomocou internetového protokolu (IP). IP adresy sa môžu kvalifikovať ako osobne identifikovateľné informácie, pretože nám za určitých okolností umožňujú identifikovať používateľa.

Spracovanie týchto protokolových súborov je pre nás nevyhnutné na zabezpečenie funkčnosti, stability a bezpečnosti našej webovej stránky. Môžeme ich spracovávať aj v rámci forenzných vyšetrovaní v prípade bezpečnostného incidentu alebo na vytvorenie anonymizovaných štatistík používateľov (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR – oprávnený záujem na zachovaní funkčnosti, stability a bezpečnosti našej webovej stránky).

3. Súbory cookie

Okrem toho táto webová stránka používa súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré je možné umiestniť do vášho zariadenia pri návšteve našej webovej stránky a ktoré o vás uchovávajú určité informácie. Súbory cookie nemôžu pristupovať, čítať ani upravovať iné údaje uložené vo vašom zariadení. Keď hovoríme o „cookies“, zahŕňame ďalšie technológie s podobným účelom, ako sú pixelové značky.

Na našej webovej stránke používame dva typy cookies:

  • Nevyhnutné súbory cookie: Bez nevyhnutných súborov cookie by nebola zaručená správna funkčnosť našej webovej stránky alebo len v obmedzenom rozsahu. Používanie potrebných cookies na našej webovej stránke je možné bez vášho súhlasu. Súbory cookie však môžete kedykoľvek zakázať zmenou nastavení prehliadača. Podrobný popis potrebných súborov cookie a príslušných účelov spracovania nájdete nižšie (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR – oprávnený záujem).
  • Voliteľné súbory cookie: Tieto typy súborov cookie možno použiť na zlepšenie našej webovej stránky, optimalizáciu vašej používateľskej skúsenosti, analýzu správania používateľov alebo prispôsobenie marketingových aktivít. Voliteľné súbory cookie môžu používať aj externé reklamné spoločnosti („súbory cookie tretích strán“). Voliteľné súbory cookie sa používajú iba s vaším súhlasom, ktorý môžete udeliť kliknutím na tlačidlo „OK“ („Súhlasím“) na banneri cookie našej webovej stránky. Tento súhlas je možné kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať jeho odstránením vo vašom prehliadači alebo úpravou vašich preferencií v časti „Upraviť nastavenie súborov cookie“ v päte tejto webovej stránky. [c]Podrobný popis použitých voliteľných súborov cookie a príslušných účelov spracovania nájdete nižšie (právny základ: článok 6 ods. 1 písm. GDPR – súhlas).

Použité potrebné súbory cookie

Názov súboru cookie

Účel

Trvanie uloženia

AcceptCookies

Potrebné na identifikáciu prihláseného užívateľa (potrebné pre prihlásenie).

365 dní

Použité voliteľné súbory cookie

Názov súboru cookie

Účel

Trvanie uloženia

_ga

Ide o súbor cookie prvej strany, ktorý registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických informácií o tom, ako používateľ používa webovú stránku.

2 roky

_gat

Google Analytics: Tieto súbory cookie používame na zaznamenávanie toho, ako návštevníci používajú našu webovú stránku. Tieto informácie používame na vytváranie správ a zlepšovanie webovej stránky. Viac informácií o používaní Google Analytics nájdete nižšie.

Súbor cookie na rozlíšenie jednotlivých používateľov v doméne

1 minúta

_gid

 

24 hodín

Google Analytics:

Naša webová stránka používa službu Google Analytics,[e] poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, registračné číslo: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“), ktorá nám umožňuje analyzovať používanie našej webovej stránky.

Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy a adries URL navštívených stránok) môžu byť prenesené a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. USA nemajú primeranú úroveň ochrany údajov a existuje riziko, že orgány USA môžu získať prístup k vašim údajom.

Naša webová stránka používa funkciu anonymizácie IP, ktorú poskytuje Google Analytics. Vaša IP adresa bude preto spoločnosťou Google okamžite po prijatí skrátená/anonymizovaná. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania našej webovej stránky, na zostavenie správ o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu. Google za žiadnych okolností nezlúči vašu IP adresu s inými údajmi.

Ďalšie informácie o podmienkach používania, ktoré sme uzavreli so spoločnosťou Google a o zásadách ochrany osobných údajov a opatreniach na ochranu údajov spoločnosti Google, nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Ďalšie informácie o tom, ako funguje služba Google Analytics a aké informácie môžeme zhromažďovať a analyzovať, nájdete na stránke https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800.

Súbory cookie používané službou Google Analytics sa nastavujú iba v prípade vášho súhlasu. Zhromažďovanie vašich údajov službou Google Analytics môžete kedykoľvek deaktivovať pomocou nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

IV. Komu prenášame vaše osobné údaje?

Pri prevádzke našej webovej stránky využívame aj externých poskytovateľov IT služieb, ktorí v našom mene spracúvajú osobné údaje ako spracovateľov v zmysle čl. 4 Z 8 GDPR. Používame nasledujúce kategórie spracovateľov:

a) Poskytovatelia služieb, na serveroch ktorých je prevádzkovaná naša webová stránka. b) Poskytovatelia služieb, ktorí spravujú webovú stránku v našom mene. c) Poskytovatelia služieb, na ktorých serveroch sú prevádzkované naše nástroje na plánovanie schôdzok. d) Poskytovatelia služieb zodpovední za spracovanie kontaktných formulárov.

Týmto poskytovateľom služieb v zmluve podľa článku 28 GDPR zaväzujeme, aby primerane chránili vaše osobné údaje.

Niektorí z týchto poskytovateľov služieb môžu spracovávať údaje v USA. Európska komisia a Súdny dvor Európskej únie nepotvrdili primeranú úroveň ochrany údajov v USA. Existuje najmä riziko, že tieto údaje môžu byť predmetom prístupu miestnych orgánov alebo súdov na účely kontroly a monitorovania podľa platných ustanovení a že proti tomu nie sú dostupné žiadne účinné právne prostriedky nápravy.

Keď však prenášame osobné údaje do takýchto tretích krajín, implementujeme primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabezpečili ochranu vašich práv v súlade s ustanoveniami GDPR. To zahŕňa uzavretie štandardných zmluvných doložiek o prenose osobných údajov zverejnených Komisiou EÚ (článok 46 ods. 2 písm. c GDPR). Ďalšie podrobnosti o použitých bezpečnostných zárukách, ako aj kópie príslušných zmlúv sú k dispozícii na vyžiadanie na adrese datenschutz@viridiuslab.com.[f]

Okrem toho môžu byť údaje prenesené do tretej krajiny s vaším výslovným súhlasom (článok 49 ods. 1 písm. GDPR). V rámci súborov cookie používaných na našej webovej stránke môžeme my alebo poskytovatelia tretích strán spracúvať osobné údaje. Medzi týchto poskytovateľov tretích strán patrí aj spoločnosť Google LLC, ktorá má sídlo v USA a spracúva tam údaje. Pred nastavením súborov cookie a prenosom vašich údajov do spoločnosti Google LLC vás žiadame o výslovný súhlas (článok 6 ods. 1 písm. GDPR v spojení s článkom 49 ods. 1 písm. a) GDPR). Zodpovedajúce informácie o jednotlivých súboroch cookie týkajúce sa účelov, kategórií údajov a trvania uchovávania nájdete vyššie v bode III. 3. Svoj súhlas s cookies môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti ich vymazaním vo svojom prehliadači.

V. Ako dlho budú vaše osobné údaje uložené?

Logovacie súbory sa vo všeobecnosti uchovávajú po dobu 14 dní. Po uplynutí tohto obdobia sa protokolové súbory uchovávajú iba na účely vyšetrovania nezrovnalostí alebo bezpečnostných incidentov v našich systémoch. Dobu uchovávania súborov cookie nájdete v bode III.3 vyššie.

Okrem toho vaše osobné údaje uchovávame len dovtedy, kým je to nevyhnutné na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V každom prípade preto uchovávame vaše údaje počas trvania nášho zmluvného alebo servisného vzťahu s vami. Okrem toho uchovávame vaše osobné údaje v súlade s ďalšími zákonnými lehotami uchovávania. (napr. zadržiavacia povinnosť podľa daňového zákona podľa § 132 ods 1 BAO: 7 rokov, po uplynutí tejto doby, pokiaľ sú dôležité pre daňový orgán v prebiehajúcom konaní/ zadržiavacia povinnosť podľa práva obchodných spoločností podľa §§ 190, 212 UGB: 7 rokov/ zádržná povinnosť podľa zákona o dani z obratu pre faktúry podľa § 11 ods.

VI. Aké práva máte na ochranu údajov?

Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte právo na informácie podľa článku 15 GDPR, právo na opravu podľa článku 16 GDPR, právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR, právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR, právo na namietať podľa článku 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.

Ak je spracovanie vašich údajov založené na súhlase, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe súhlasu až do odvolania.

Nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu v jednotlivých prípadoch ani k profilovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

Viac informácií o svojich právach nájdete na: https://www.dsb.gv.at/rechte-der-betroffenen. Uplatnite si svoje práva na ochranu údajov na datenschutz@viridiuslab.com.

Okrem toho existuje právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán pre ochranu údajov (článok 77 GDPR). Príslušným dozorným orgánom pre Rakúsko je Úrad na ochranu údajov, Barichgasse 40-42, 1030 Viedeň (https://www.dsb.gv.at/).

PRáVNE INFORMÁCIE