PRáVNE INFORMÁCIE

IMPRINT

viridiusLAB AG

Oppolzergasse 6/6, 1010 Viedeň, Rakúsko
Phone: +43 (1) 9093440

office@viridiuslab.com
www.viridiuslab.com

Oprávnený zástupca: Mag. Marcello Nicoloso

IČ-DPH: ATU76840769
Číslo obchodného registra: FN 551300k
Obchodný registrový súd: Obchodný súd vo Viedni

Člen Rakúskej hospodárskej komory Predmet činnosti: Participatívna spoločnosť pre skúšobné laboratóriá

Spotrebitelia majú možnosť podávať sťažnosti na platforme EÚ na riešenie sporov online: http://ec.europa.eu alebo môžete akékoľvek sťažnosti zaslať aj na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

PRáVNE INFORMÁCIE