Nordlab Srl

ŠPECIALIZÁCIA
PRIEMYSLY
Akreditácia

Akreditované laboratórium Nordlab ponúka širokú škálu chemických analýz a zaručuje profesionálne a presné výsledky v primeranom čase. 

Pri analýze odpadu určíme, či ide o nebezpečný odpad a ako ho možno zlikvidovať alebo recyklovať.

Pri analýze vody sa kontrolujú chemické a mikrobiologické parametre odpadových vôd, povrchových vôd, studničných vôd a pitnej vody v súlade s platnými predpismi.