Labor Dr. Scheller

ŠPECIALIZÁCIA

PRIEMYSELNÉ ODVETVIA

Vaše centrum pre komplexné testy a služby v oblasti chemicko-fyzikálnych, chemických a mikrobiologických analýz. Naši skúsení odborníci používajú najmodernejšie technológie na zabezpečenie presných a spoľahlivých analýz vašich vzoriek. Naše analýzy sa týkajú rôznych oblastí vrátane surovej a pitnej vody, podzemnej vody, vody z minerálnych prameňov, vody z kúpalísk a bazénov, technologických vôd, kozmetiky, spotrebného tovaru, potravín, environmentálnych vzoriek a iných materiálov. Vďaka širokej škále analytických metód ponúkame komplexné riešenia pre bezpečnosť a kvalitu vašich výrobkov a environmentálnych vzoriek. Okrem našich analýz ponúkame širokú škálu služieb vrátane profesionálneho odberu vzoriek, podrobných odborných správ, konzultácií a školení v oblasti bezpečnosti a kvality. Naši odborníci vykonávajú inšpekcie na mieste s cieľom skontrolovať dodržiavanie noriem a pôsobia ako experti v oblasti bezpečnosti potravín, pitnej vody a podzemných vôd, hygieny, životného prostredia, ochrany spotrebiteľa a zdrojov. Naše laboratórium sa podieľa aj na výskume a vývoji súvisiacom s aplikáciami s cieľom vyvinúť inovatívne riešenia pre špecifické požiadavky.