Archa Srl

ŠPECIALIZÁCIA
PRIEMYSLY
Akreditácia

Spoločnosť Archa ponúka širokú škálu laboratórnych služieb a poradenstva už viac ako 30 rokov. Okrem klasických environmentálnych analýz vody, pôdy a ovzdušia – chemických aj mikrobiologických testov – zahŕňa ponuka služieb aj analýzy potravín a špecializáciu na biologickú odbúrateľnosť a kompostovateľnosť materiálov.

Spolu so známymi značkami talianskeho módneho priemyslu vytvorila spoločnosť Archa normu a certifikáciu biologickej odbúrateľnosti kože. Výrobky, ktoré prejdú prísnymi testami, môžu byť označené značkou BIODEGRADABLE LEATHER®.