Ekocentrum Ovalab

ŠPECIALIZÁCIA
PRIEMYSLY
Akreditácia

ZERTIFIZIERUNG

Laboratórium chemických skúšok Ekocentrum Ovalab je akreditované na analýzu potravín, krmív a potravinových doplnkov v súlade s normou EN ISO/IEC 17025 a má certifikát SVP na analýzu liekov v súlade s Európskym liekopisom. Laboratórium sprevádza vývoj liekov, podporuje zabezpečenie kvality vo farmaceutickej výrobe a analyzuje aj jednotlivé suroviny na nečistoty.