WERT s.r.o.

ŠPECIALIZÁCIA
PRŮMYSL
Akreditácia
CERTIFIKÁCIA

Spoločnosť WERT s.r.o. je akreditovaná spoločnosť s viac ako 30-ročnými skúsenosťami, ktorá ponúka rádiometrické a rádiochemické testovanie pre klientov na celom svete s potrebami od voľného uvoľňovania až po vysokú rádioaktivitu.


Poskytujeme rádiologickú charakterizáciu a rádiochemickú analýzu matríc vrátane odpadových vôd, utierok, živíc a širokej škály prevádzkových vzoriek a vzoriek z vyraďovania odpadov, ako aj vzoriek životného prostredia.
Rádiochemické analýzy vykonávame pomocou našich akreditovaných skúšobných metód. Naša akreditácia sa vzťahuje na široké spektrum rádionuklidov:
U-233, U-234, U-235, U-236, U-238, Pu-238, Pu-239,240, Th-229, Th-230, Am-241, Cm-242, Cm-243,244, celková alfa, Beta – H-3, C-14, Cl-36, Ca-41, Ni-63, Se-79, Sr-90, Zr-93, Nb-94, Tc-99, Pd-107, Pm-147, Sm-151, Tl-204, Pu-241, celková beta, röntgenové žiarenie – Fe-55, Ni-59, Mo-93, Nb-93m, I-129 a rádionuklidy emitujúce gama žiarenie (40 – 2000 keV).