WERT s.r.o.

ŠPECIALIZÁCIA
PRŮMYSL
Akreditácia
CERTIFIKÁCIA

Spoločnosť WERT sro je akreditované testovacie laboratórium s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v oblasti poskytovania rádiometrických a rádiochemických skúšok pre zákazníkov na celom svete s požiadavkami od voľného uvoľňovania až po činnosti na vysokej úrovni. Profesionálne vybavenie a pokročilé metódy v kombinácii so skúsenosťami a odbornými znalosťami zaručujú vysokú kvalitu.