Inspekt

ŠPECIALIZÁCIA
PRIEMYSLY
Akreditácia

Inspekt je laboratórium špecializujúce sa na skúšky materiálov, ktoré okrem chemických analýz železných materiálov (surové železo, liatina, oceľ, zvarový kov, zváracie materiály, … ), analýzy tuhých palív a tuhých biopalív (obsah vody, popola, prchavých zložiek, celkovej síry, hrubej výhrevnosti a výpočet čistej výhrevnosti), chemické analýzy materiálov na báze medi, hliníka a niklu, chemické a fyzikálno-chemické analýzy odpadových a kotlových vôd, chemické analýzy trosky, popola a usadenín na potrubí tepelných elektrární, ako aj mechanické skúšky.

Mechanické skúšky zahŕňajú skúšky ťahom, skúšky tvrdosti, skúšky ohybom pri náraze, skúšky lomom, skúšky sploštenia rúr, skúšky unášania rúr, skúšky unášania prstencov rúr, skúšky ťahom prstencov rúr a skúšky ovality.

Špecializujeme sa aj na nedeštruktívne skúšky (NDT) s týmito metódami: rádiografické skúšky (RT), ultrazvukové skúšky (UT), penetračné skúšky (PT), skúšky magnetickými časticami (MT), vizuálne skúšky (VT), skúšky tesnosti (LT) a ultrazvukové meranie hrúbky (UTT).