NAŠE SLOVENSKÉ LABORATOŘE A ÚSTAVY

Kalibrační laboratoř je symbolem tradice a dlouholetých zkušeností v oblasti kalibrace měřidel a provádění metrologických činností.

Inspekt je laboratoř specializující se na zkoušení materiálů, která kromě chemických rozborů železných materiálů (surové železo, litina, ocel, svarový kov, svařovací přídavné materiály, … ), rozbory tuhých paliv a tuhých biopaliv (obsah vody, popela, těkavých složek, celkové síry, hrubé výhřevnosti a výpočet výhřevnosti), chemické rozbory materiálů na bázi mědi, hliníku a niklu, chemické a fyzikálně-chemické rozbory odpadních a kotelních vod, chemické rozbory strusky, popela a usazenin na potrubí tepelných elektráren, jakož i mechanické zkoušky.

Společnost WERT s.r.o. je akreditovaná společnost s více než 30 lety zkušeností, která nabízí radiometrické a radiochemické testování pro klienty po celém světě s potřebami od volného uvolňování až po vysokou radioaktivitu.

ARE YOU LOOKING FOR A COMPANY SUCCESSOR?

BECOME A PART OF THE VIRIDIUSLAB FAMILY!

Slovensko