NAŠE SLOVENSKÉ LABORATOŘE A ÚSTAVY

Kalibrační laboratoř je symbolem tradice a dlouholetých zkušeností v oblasti kalibrace měřidel a provádění metrologických činností.

Inspekt je laboratoř specializující se na zkoušení materiálů, která kromě chemických rozborů železných materiálů (surové železo, litina, ocel, svarový kov, svařovací přídavné materiály, … ), rozbory tuhých paliv a tuhých biopaliv (obsah vody, popela, těkavých složek, celkové síry, hrubé výhřevnosti a výpočet výhřevnosti), chemické rozbory materiálů na bázi mědi, hliníku a niklu, chemické a fyzikálně-chemické rozbory odpadních a kotelních vod, chemické rozbory strusky, popela a usazenin na potrubí tepelných elektráren, jakož i mechanické zkoušky.

Společnost WERT sro je akreditovaná zkušební laboratoř s více než 20 lety zkušeností s poskytováním radiometrických a radiochemických zkoušek pro zákazníky z celého světa s požadavky od volného uvolňování až po vysoce účinné činnosti. Profesionální vybavení a pokročilé metody v kombinaci se zkušenostmi a odbornými znalostmi jsou zárukou vysoké kvality.

ARE YOU LOOKING FOR A COMPANY SUCCESSOR?

BECOME A PART OF THE VIRIDIUSLAB FAMILY!

Slovensko