SES Inspekt s.r.o.

SPECIALIZACE

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

AKREDITACE

Inspekt je laboratoř specializující se na zkoušení materiálů, která kromě chemických rozborů železných materiálů (surové železo, litina, ocel, svarový kov, svařovací přídavné materiály, … ), rozbory tuhých paliv a tuhých biopaliv (obsah vody, popela, těkavých složek, celkové síry, hrubé výhřevnosti a výpočet výhřevnosti), chemické rozbory materiálů na bázi mědi, hliníku a niklu, chemické a fyzikálně-chemické rozbory odpadních a kotelních vod, chemické rozbory strusky, popela a usazenin na potrubí tepelných elektráren, jakož i mechanické zkoušky.

Mechanické zkoušky zahrnují tahové zkoušky, zkoušky tvrdosti, rázové ohybové zkoušky, lomové zkoušky, zkoušky zploštění trubek, zkoušky snosu trubek, zkoušky snosu prstenců trubek, zkoušky tahu prstenců trubek a zkoušky ovality.

Specializujeme se také na nedestruktivní zkoušky (NDT) s následujícími metodami: radiografické zkoušky (RT), ultrazvukové zkoušky (UT), penetrační zkoušky (PT), zkoušky magnetickými částicemi (MT), vizuální zkoušky (VT), zkoušky těsnosti (LT) a ultrazvukové měření tloušťky (UTT).Špecializujeme sa aj na nedeštruktívne skúšky (NDT) s týmito metódami: rádiografické skúšky (RT), ultrazvukové skúšky (UT), penetračné skúšky (PT), skúšky magnetickými časticami (MT), vizuálne skúšky (VT), skúšky tesnosti (LT) a ultrazvukové meranie hrúbky (UTT).