Archademy Srl

ŠPECIALIZÁCIA
PRIEMYSLY
ACCREDITATION

Školiaca agentúra skupiny Archa, Archademy Srl, pôsobí v oblasti technológií, kvality, životného prostredia a bezpečnosti. Poskytuje školenia a vzdelávanie v oblasti riadenia bezpečnosti na pracovisku a riadenia vplyvov na životné prostredie, ako je hluk, znečistenie vody a ovzdušia, odpady a pôda.