Geo Lab Srl

SPECIALIZACE
PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

Akreditace

CERTIFIKACE

Geo Lab je analytická laboratoř nabízející inovativní high-tech služby a technickou podporu v oblasti životního prostředí, zemědělství, analýzy potravin a hygieny práce.

Již více než 25 let podporuje společnosti, sdružení a soukromé i veřejné organizace působící v oblasti životního prostředí, zemědělství, potravinářství a průmyslu.

Rozsah environmentálních analýz zahrnuje analýzy vytěžené zeminy a hornin podle DPR 120, analýzy mořských sedimentů podle DM 173/16, pitné, odpadní a technologické vody, vody ke koupání a bazénové vody.

V oblasti analýz potravin podporuje Geo Lab výrobce potravin při stanovování nutričních hodnot a označování a při vyhledávání fytofarmak, anabolických steroidů, sulfonamidů a antibiotik.

Nabídku služeb společnosti Geo Lab doplňují analýzy pracovišť, jako jsou fonometrická měření na pracovišti a ve venkovním prostředí, hodnocení mikroklimatu, elektromagnetismu, vibrací, vnitřního klimatu, osvětlenosti a dalších parametrů.