WERT s.r.o.

SPECIALIZACE
PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ
AKREDITACE
CERTIFIKACE

Společnost WERT s.r.o. je akreditovaná společnost s více než 30 lety zkušeností, která nabízí radiometrické a radiochemické testování pro klienty po celém světě s potřebami od volného uvolňování až po vysokou radioaktivitu.

Poskytujeme radiologickou charakterizaci a radiochemickou analýzu matric včetně odpadních vod, utěrek, pryskyřic a široké škály provozních vzorků a vzorků z vyřazování odpadů z provozu i vzorků životního prostředí.

Radiochemické analýzy provádíme pomocí našich akreditovaných zkušebních metod. Naše akreditace pokrývá široké spektrum radionuklidů: U-233, U-234, U-235, U-236, U-238, Pu-238, Pu-239,240, Th-229, Th-230, Am-241, Cm-242, Cm-243,244, celková alfa, Beta – H-3, C-14, Cl-36, Ca-41, Ni-63, Se-79, Sr-90, Zr-93, Nb-94, Tc-99, Pd-107, Pm-147, Sm-151, Tl-204, Pu-241, beta celkem, rentgenové záření – Fe-55, Ni-59, Mo-93, Nb-93m, I-129 a radionuklidy emitující záření gama (40-2000 keV).