PEBA Prüfinstitut für Baustoffe GmbH

SPECIALIZACE
PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

CERTIFIKACE

Společnost PEBA GmbH je zkušebním střediskem uznaným RAP Stra a již více než 30 let je synonymem pro zajištění kvality v pozemním stavitelství, inženýrském stavitelství a stavebnictví, zejména v oblasti výstavby silnic, železnic a letišť.

Kromě kontrolních a samokontrolních zkoušek se zejména v oblasti silničního stavitelství a stavebnictví provádějí také analýzy stavu vozovek, měření únosnosti a smykové odolnosti, jakož i posouzení podloží a poškození. 

Vyšetření se provádějí přímo na staveništi a ve zkušebních laboratořích, aby se stanovily četné charakteristické hodnoty pro asfalt, beton, zeminu, horniny, recyklovaný materiál nebo povrchy. Výsledky těchto zkoušek jsou mimo jiné podkladem pro technická, ekonomická a politická rozhodnutí. Společnost PEBA se proto zavazuje k dodržování nejvyšších standardů kvality.

Nabídku služeb společnosti PEBA doplňují laserová měření a stanovení smykové odolnosti metodou SKM (metoda měření bočních sil) pomocí speciálně vybavených vozidel.