Labor Dr. Scheller GmbH

SPECIALIZACE

SEKTORY

Certifikace

DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Certifikát ke stažení

Vaše centrum pro komplexní testy a služby v oblasti chemicko-fyzikálních, chemických a mikrobiologických analýz. Naši zkušení odborníci využívají nejmodernější technologie k zajištění přesných a spolehlivých analýz vašich vzorků.

Naše analýzy pokrývají různé oblasti, včetně surové a pitné vody, podzemní vody, vody z minerálních pramenů, vody z koupališť a bazénů, technologické vody, kosmetiky, spotřebního zboží, potravin, vzorků životního prostředí a dalších materiálů. Díky široké škále analytických metod nabízíme komplexní řešení pro bezpečnost a kvalitu vašich výrobků a vzorků životního prostředí.

Kromě analýz nabízíme širokou škálu služeb, včetně profesionálního odběru vzorků, podrobných odborných zpráv, poradenství a školení v oblasti bezpečnosti a kvality. Naši odborníci provádějí inspekce na místě za účelem kontroly dodržování norem a působí jako experti v oblastech bezpečnosti potravin, bezpečnosti pitné vody a podzemních vod, hygieny, životního prostředí, ochrany spotřebitele a zdrojů.

Naše laboratoř se rovněž podílí na výzkumu a vývoji souvisejícím s aplikacemi s cílem vyvinout inovativní řešení pro specifické požadavky.