ASO Analytik Service Obernburg

ŠPECIALIZÁCIA

PRIEMYSLY

Certifikácia

DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Certifikát na stiahnutie

Spoločnosť ASO Analytik Service Obernburg je medzinárodne pôsobiaca servisná spoločnosť pre štandardné a špeciálne analýzy so zameraním na polyméry a plastové výrobky, nátery, chemické vlákna, textílie, zdravotnícku techniku, chemikálie a životné prostredie a poskytuje služby zákazníkom zo širokého spektra priemyselných odvetví.

O odbornosti spoločnosti svedčí dlhoročná akreditácia podľa normy DIN EN ISO/IEC 17025 a množstvo spokojných zákazníkov. Skúšobné laboratórium spoločnosti Analytik Service Obernburg sa nachádza v centre Nemecka a slúži odvetviam, ako sú automobilový priemysel, farby a nátery, vlákna a tkaniny, zdravotnícka technika, plasty, zdravotníctvo a hygiena.

Služby zahŕňajú analýzu surovín, analýzu poškodenia a analýzu výrobkov. Používa sa široká škála metód, ako napríklad povrchová analýza a mikroskopia, spektroskopia, chromatografia, röntgenová analýza štruktúry, tepelné skúšky, mechanicko-fyzikálne a optické skúšky.