Gövert GmbH

ŠPECIALIZÁCIA

PRIEMYSELNÉ ODVETVIA

AKREDITÁCIA

DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Zertifikat zum Download

V našom akreditovanom laboratóriu vykonávame mechanicko-technologické a metalografické skúšky, ako aj korózne skúšky vašich materiálov. Pripravujeme vaše technologické skúšky, pracovné vzorky a skúšky zváračov, školíme vašich zváračov a vykonávame skúšky zváračov v spolupráci s TÜV.