HYGIENE NORD GmbH

ŠPECIALIZÁCIA

SEKTORY

Hygiene Nord Logo

Spoločnosť Hygiene Nord GmbH pôsobí ako mikrobiologické skúšobné laboratórium a poradenská spoločnosť v oblasti hygieny. Medzi hlavné oblasti činnosti patria hygienické analýzy vody a životného prostredia,
konzultácie a vyšetrenia v oblasti nemocničnej hygieny, hodnotenie antimikrobiálnych látok,vypracovanie hygienických plánov, evidencia infekcií, riešenie epidemických situácií a vypracúvanie odborných správ.

Ako spoľahlivý partner pre zdravotnícke zariadenia a priemysel poskytuje spoločnosť Hygiene Nord GmbH podporu v otázkach týkajúcich sa inšpekcií hygienickej bezpečnosti a hodnotenia zdravotníckych pomôcok. Naše odborné znalosti a skúsenosti zaručujú dodržiavanie najvyšších štandardov a bezpečnosť v citlivých oblastiach.
Bezpečnosť v citlivých oblastiach je zaručená.