Archa Srl

SPECIALIZACE

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

AKREDITACE

Společnost Archa nabízí širokou škálu laboratorních služeb a poradenství již více než 30 let. Kromě klasických environmentálních analýz vody, půdy a ovzduší – chemických i mikrobiologických testů – zahrnuje nabídka služeb také analýzu potravin a specializaci na biologickou rozložitelnost a kompostovatelnost materiálů.

Společně se známými značkami italského módního průmyslu vytvořila společnost Archa normu a certifikaci pro biologickou rozložitelnost kůže. Výrobky, které projdou přísnými testy, mohou být označeny značkou BIODEGRADABLE LEATHER®.