Litolab s.r.o.

SPECIALIZACE
PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

Akreditace

DOWNLOAD

Společnost Litolab nabízí komplexní portfolio v oblasti analýzy životního prostředí, od odběru vzorků až po zprávy o zkouškách s doporučeními k opatřením.

Nabídka služeb zahrnuje řadu laboratorních služeb akreditovaných podle normy DIN EN ISO/IEC 17025 v oblasti chemických analýz pitné vody, technologické vody, půdy, půdních sedimentů, rostlin a zemědělských plodin; mikrobiologických analýz pitné vody, bazénové vody, podzemní vody; poradenských služeb pro zemědělské podniky.