PRáVní INFORMACE

IMPRINT

viridiusLAB AG

Oppolzergasse 6/6, 1010 Vídeň, Rakousko
Phone: +43 (1) 9093440

office@viridiuslab.com
www.viridiuslab.com

Způsobilý zástupce: Mag. Marcello Nicoloso

DIČ: ATU76840769

Číslo obchodního rejstříku: FN 551300k
Obchodní rejstříkový soud: Obchodní soud ve Vídni

Člen Rakouské hospodářské komory Předmět činnosti: Participativní společnost pro zkušební laboratoře

Spotřebitelé mají možnost podávat stížnosti na platformě EU pro řešení sporů online: http://ec.europa.eu nebo můžete jakékoli stížnosti zaslat i na výše uvedenou e-mailovou adresu.

PRáVní INFORMACE