Chiranalab

SPECIALIZACE

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

AKREDITACE

Kalibrační laboratoř představuje tradici a dlouholeté zkušenosti s kalibrací měřicích přístrojů a prováděním metrologických činností.

Provádí se kalibrace délek, elektrických veličin, průtoku, sil, teploty, vlhkosti a tlaku.

Chemická laboratoř provádí různé akreditované zkoušky, například měření kyselosti a zásaditosti roztoků (pH-metrie), kvalitativní zkoušku extrahovatelnosti kovů vyjádřenou jako olovo (Pb) ve vodném výluhu (podle EN ISO 7864), fotometrickou zkoušku obsahu kadmia ve vodném výluhu (podle EN ISO 7864), zkoušku korozní odolnosti nerezové oceli (podle EN ISO 9626).