NAŠE ITALSKÉ LABORATOŘE A ÚSTAVY

Společnost Progress, která se specializuje na emise pachových látek a jejich čichový dopad na životní prostředí, má jedinečnou výhodu. Kromě čichových testů podle normy UNI EN 13725 v laboratoři v Miláně pomocí olfaktometrie provádí Progress také monitorování pomocí elektronických nosů, simulace rozptylu v ovzduší, environmentální poradenství a poradenství v občanskoprávních/trestních řízeních.

Akreditovaná laboratoř Nordlab nabízí širokou škálu chemických analýz a zaručuje profesionální a přesné výsledky v přiměřeném čase.

Geo Lab je analytická laboratoř nabízející inovativní high-tech služby a technickou podporu v oblasti životního prostředí, zemědělství, analýzy potravin a hygieny práce.

Společnost Techa je součástí skupiny Archa Group a specializuje se na vývoj softwaru a produktů. Společně se zákazníky vyvíjí a uvádí na trh softwarová řešení na míru.

Školící agentura skupiny Archa, Archademy Srl, působí v oblasti technologií, kvality, životního prostředí a bezpečnosti. Poskytuje školení a vzdělávání v oblasti řízení bezpečnosti na pracovišti a řízení dopadů na životní prostředí, jako je hluk, znečištění vody a ovzduší, odpady a půda.

Společnost Archa nabízí širokou škálu laboratorních služeb a poradenství již více než 30 let. Kromě klasických environmentálních analýz vody, půdy a vzduchu – chemických i mikrobiologických testů – zahrnuje nabídka služeb také analýzy potravin a specializaci na biologickou rozložitelnost a kompostovatelnost materiálů.

ARE YOU LOOKING FOR A COMPANY SUCCESSOR?

BECOME A PART OF THE VIRIDIUSLAB FAMILY!

Itálie