Kalibrace

Měřicí přístroje nás obklopují a jsou nesmírně důležité pro udržování standardů a monitorování výroby a systémů. K tomu je nezbytná správná funkce měřicích přístrojů, správné zobrazení a práce v přísných tolerančních rozmezích. 

V našich akreditovaných ústavech nabízíme širokou škálu kalibrací a zkoušek měřicích přístrojů. Možnosti sahají od délek a rozměrů až po teplotu, elektrické veličiny, průtok, hmotnost a síly.