ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ WEBOVÉ STRÁNKY

viridiusLAB AG (dále jen „viridius“, „viridiusLAB“ nebo „my“) je odpovědnou stranou ve smyslu článku 4 Z 7 obecného nařízení EU o ochraně údajů (dále jen „GDPR“), pokud jde o zpracování osobních údajů údaje o návštěvnících naší webové stránky www.viridiuslab.com (podrobnosti naleznete v bodě I.).

V souladu s článkem 13 GDPR toto prohlášení o ochraně osobních údajů mimo jiné popisuje typy osobních údajů, které zpracováváme, účely, pro které osobní údaje zpracováváme a třetí strany, se kterými údaje sdílíme, když navštívíte naši webovou stránku. Kromě toho budete informováni o vašich právech v souvislosti s vašimi osobními údaji a o tom, jak můžete tato práva uplatnit.

I. Kdo je zodpovědný za zpracování údajů?

Odpovědnou osobou ve smyslu čl. 4 Z 7 GDPR je: viridiusLAB AG

Oppolzergasse 6 1010 Vídeň FN 551300k ATU76840769

Můžete nás kontaktovat na: Tel: +43 (1) 9093440 Email: office@viridiuslab.com[a]

Kontaktní údaje odpovědné osoby: datenschutz@viridiuslab.com[b]

II. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobními údaji rozumíme všechny informace, které se vás jako osoby týkají (článek 4 Z 1 GDPR).

Když používáte naši webovou stránku, můžeme zpracovávat ty osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete (např. prostřednictvím našich kontaktních možností).

Naši webovou stránku však můžete navštívit i bez toho, abyste nám o sobě aktivně poskytovali informace. V tomto případě shromažďujeme pouze určité údaje, které váš prohlížeč odešle na náš webový server (logovací soubory) a data, která shromažďujeme pomocí souborů cookie nebo podobných technologií.

III. Za jakým účelem a na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje?

1. Naše online nabídky

Když s námi aktivně komunikujete prostřednictvím naší webové stránky, zpracováváme ty osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete. Týká se to zejména našich následujících nabídek:

  1. Kontaktování: Pokud se rozhodnete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních možností uvedených na naší webové stránce, budeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete (např. jméno, e-mailová adresa, adresa, obsah zprávy). Toto zpracováváme, abychom odpověděli na vaše dotazy, splnili vaše požadavky nebo s vámi jinak komunikovali (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR – plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření).

Některé z údajů, které požadujeme v souvislosti s našimi výše uvedenými nabídkami, mohou být označeny jako povinné (*). Nejste povinni poskytnout tyto údaje. Bez poskytnutí těchto informací však nemusíme být schopni zpracovat váš požadavek nebo poskytnout naše služby.

2. Logovací soubory

Naši webovou stránku můžete navštívit i bez toho, abyste nám o sobě aktivně poskytovali informace. V tomto případě shromažďujeme určité údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš webový server (logovací soubory).

Naše logovací soubory obsahují následující informace: datum a čas vstupu na naši webovou stránku, (ii) typ, verzi a nastavení vašeho webového prohlížeče, (iii) váš operační systém a poskytovatele služeb, (iv) požadované stránky a soubory, ( v) webovou stránku používanou před návštěvou naší webové stránky a (vi) vaši IP adresu. IP adresa je specifické číslo přiřazené vašemu počítači, které umožňuje vašemu zařízení komunikovat v síti pomocí internetového protokolu (IP). IP adresy se mohou kvalifikovat jako osobně identifikovatelné informace, protože nám za určitých okolností umožňují identifikovat uživatele.

Zpracování těchto protokolových souborů je pro nás nezbytné k zajištění funkčnosti, stability a bezpečnosti naší webové stránky. Můžeme je zpracovávat i v rámci forenzních vyšetřování v případě bezpečnostního incidentu nebo na vytvoření anonymizovaných statistik uživatelů (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR – oprávněný zájem na zachování funkčnosti, stability a bezpečnosti naší webové stránky).

3. Soubory cookie

Kromě toho tato webová stránka používá soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které lze umístit do vašeho zařízení při návštěvě naší webové stránky a které o vás uchovávají určité informace. Soubory cookie nemohou přistupovat, číst ani upravovat jiná data uložená ve vašem zařízení. Když mluvíme o „cookies“, zahrnujeme další technologie s podobným účelem, jako jsou pixelové značky.

Na naši webové stránce používáme dva typy cookies:

  • Nezbytné soubory cookie: Bez nezbytných souborů cookie by nebyla zaručena správná funkčnost naší webové stránky nebo jen v omezeném rozsahu. Používání potřebných cookies na naší webové stránce je možné bez vašeho souhlasu. Soubory cookie však můžete kdykoli zakázat změnou nastavení prohlížeče. Podrobný popis potřebných souborů cookie a příslušných účelů zpracování naleznete níže (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR – oprávněný zájem).
  • Volitelné soubory cookie: Tyto typy souborů cookie lze použít ke zlepšení naší webové stránky, optimalizaci vaší uživatelské zkušenosti, analýzu chování uživatelů nebo přizpůsobení marketingových aktivit. Volitelné soubory cookie mohou používat i externí reklamní společnosti („soubory cookie třetích stran“). Volitelné soubory cookie se používají pouze s vaším souhlasem, který můžete udělit kliknutím na tlačítko „OK“ („Souhlasím“) na banneru cookie naší webové stránky. Tento souhlas lze kdykoli s účinností do budoucna odvolat jeho odstraněním ve vašem prohlížeči nebo úpravou vašich preferencí v části „Upravit nastavení souborů cookie“ v zápatí této webové stránky. [c]Podrobný popis použitých volitelných souborů cookie a příslušných účelů zpracování naleznete níže (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. GDPR – souhlas).

Použité potřebné soubory cookie

Název souboru cookie

Účel

Trvání uložení

AcceptCookies

Potřebné k identifikaci přihlášeného uživatele (potřebné pro přihlášení).

365 dní

Použité volitelné soubory cookie

Název souboru cookie

Účel

Trvání uložení

_ga

Jedná se o soubor cookie první strany, který registruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických informací o tom, jak uživatel používá webovou stránku.

2 roky

_gat

Google Analytics: Tyto soubory cookie používáme k zaznamenávání toho, jak návštěvníci používají naši webovou stránku. Tyto informace používáme k vytváření zpráv a zlepšování webové stránky. Více informací o používání Google Analytics naleznete níže.

Soubor cookie pro rozlišení jednotlivých uživatelů v doméně

1 minuta

_gid

 

24 hodin

Google Analytics:

Naše webová stránka používá službu Google Analytics,[e] poskytovanou společností Google Ireland Limited, registrační číslo: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“), která nám umožňuje analyzovat používání naší webové stránky.

Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy a adres URL navštívených stránek) mohou být přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. USA nemají přiměřenou úroveň ochrany údajů a existuje riziko, že orgány USA mohou získat přístup k vašim údajům.

Naše webová stránka používá funkci anonymizace IP, kterou poskytuje Google Analytics. Vaše IP adresa bude proto společností Google okamžitě po přijetí zkrácena/anonymizována. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání naší webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitách na webové stránce ak poskytování dalších služeb souvisejících s činností webové stránky a používáním internetu. Google za žádných okolností nesloučí vaši IP adresu s jinými údaji.

Další informace o podmínkách používání, které jsme uzavřeli se společností Google ao zásadách ochrany osobních údajů a opatřeních na ochranu údajů společnosti Google, naleznete na následujícím odkazu: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Další informace o tom, jak funguje služba Google Analytics a jaké informace můžeme shromažďovat a analyzovat, naleznete na stránce https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800.

Soubory cookie používané službou Google Analytics se nastavují pouze v případě vašeho souhlasu. Shromažďování vašich údajů službou Google Analytics můžete kdykoli deaktivovat pomocí následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

IV. Komu přenášíme vaše osobní údaje?

Při provozu naší webové stránky využíváme i externí poskytovatele IT služeb, kteří v našem jménu zpracovávají osobní údaje jako zpracovatele ve smyslu čl. 1.2. 4 Z 8 GDPR. Používáme následující kategorie zpracovatelů:

a) Poskytovatelé služeb, na jejichž serverech je provozována naše webová stránka. b) Poskytovatelé služeb, kteří spravují webovou stránku v našem jménu. c) Poskytovatelé služeb, na kterých serverech jsou provozovány naše nástroje pro plánování schůzek. d) Poskytovatelé služeb odpovědní za zpracování kontaktních formulářů.

Těmto poskytovatelům služeb ve smlouvě podle článku 28 GDPR zavazujeme, aby přiměřeně chránili vaše osobní údaje.

Někteří z těchto poskytovatelů služeb mohou zpracovávat údaje v USA. Evropská komise a Soudní dvůr Evropské unie nepotvrdily přiměřenou úroveň ochrany údajů v USA. Existuje zejména riziko, že tyto údaje mohou být předmětem přístupu místních orgánů nebo soudů pro účely kontroly a monitorování podle platných ustanovení a že proti tomu nejsou dostupné žádné účinné právní prostředky nápravy.

Když však přenášíme osobní údaje do takových třetích zemí, implementujeme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zajistili ochranu vašich práv v souladu s ustanoveními GDPR. To zahrnuje uzavření standardních smluvních doložek o předávání osobních údajů zveřejněných Komisí EU (čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR). Další podrobnosti o použitých bezpečnostních zárukách, jakož i kopie příslušných smluv jsou k dispozici na vyžádání na adrese datenschutz@viridiuslab.com.[f]

Kromě toho mohou být údaje přeneseny do třetí země s vaším výslovným souhlasem (čl. 49 odst. 1 písm. GDPR). V rámci souborů cookie používaných na naší webové stránce můžeme my nebo poskytovatelé třetích stran zpracovávat osobní údaje. Mezi tyto poskytovatele třetích stran patří i společnost Google LLC, která má sídlo v USA a zpracovává tam údaje. Před nastavením souborů cookie a přenosem vašich údajů do společnosti Google LLC vás žádáme o výslovný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. GDPR ve spojení s čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR). Odpovídající informace o jednotlivých souborech cookie týkající se účelů, kategorií údajů a trvání uchovávání naleznete výše v bodě III. 3. Svůj souhlas s cookies můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna jejich vymazáním ve svém prohlížeči.

V. Jak dlouho budou vaše osobní údaje uloženy?

Logovací soubory se obecně uchovávají po dobu 14 dnů. Po uplynutí tohoto období se protokolové soubory uchovávají pouze pro účely vyšetřování nesrovnalostí nebo bezpečnostních incidentů v našich systémech. Dobu uchovávání souborů cookie naleznete v bodě III.3 výše.

Kromě toho vaše osobní údaje uchováváme pouze do doby, než je to nezbytné pro splnění účelu, pro který byly shromážděny. V každém případě proto uchováváme vaše údaje po dobu trvání našeho smluvního nebo servisního vztahu s vámi. Kromě toho uchováváme vaše osobní údaje v souladu s dalšími zákonnými lhůtami uchovávání. (např. zádržná povinnost podle daňového zákona podle § 132 odst. 1 BAO: 7 let, po uplynutí této doby, pokud jsou důležité pro daňový orgán v probíhajícím řízení/ zadržovací povinnost podle práva obchodních společností podle §§ 190, 212 UGB: 7 let/ zádržná povinnost podle zákona o dani z obratu pro faktury podle § 11 ods..

VI. Jaká práva máte na ochranu údajů?

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte právo na informace podle článku 15 GDPR, právo na opravu podle článku 16 GDPR, právo na vymazání podle článku 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR, právo na námitku podle článku 21 GDPR a právo pro přenosnost údajů podle článku 20 GDPR.

Pokud je zpracování vašich údajů založeno na souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

Nedochází k automatizovanému rozhodování v jednotlivých případech ani k profilování ve smyslu článku. 22 GDPR.

Více informací o svých právech naleznete na: https://www.dsb.gv.at/rechte-der-betroffenen. Uplatněte si svá práva na ochranu údajů na datenschutz@viridiuslab.com.

Kromě toho existuje právo odvolat se na příslušný kontrolní orgán pro ochranu údajů (článek 77 GDPR). Příslušným orgánem dozoru pro Rakousko je Úřad pro ochranu údajů, Barichgasse 40-42, 1030 Vídeň (https://www.dsb.gv.at/).

PRáVNí informace