Drahé kovy

Analýzy drahých kovů poskytují nepostradatelný přehled o složení, čistotě a kvalitě těchto cenných kovů. Komplexní příprava vzorků a specializované vybavení, jako je rentgenová fluorescenční spektrometrie a hmotnostní spektrometrie, umožňují stanovit chemické složení vzorků a obsah drahých kovů s nejvyšší přesností. 

Kromě tradiční těžby nabývá stanovení obsahu drahých kovů stále většího významu, zejména v oblasti recyklace a městské těžby.