Radioaktivní izotopy

Nuklidové analýzy jsou fascinujícím nástrojem pro hlubší pochopení vlastností prvků. Nuklidové analýzy využívají radioaktivní izotopy ke zkoumání chemických reakcí a fyzikálních procesů na atomové úrovni. Izotopy, a tedy i radioaktivitu v přírodních a umělých materiálech, lze identifikovat, sledovat a kvantifikovat.