Nordlab Srl

SPECIALIZACE
PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

Akreditace

Akreditovaná laboratoř Nordlab nabízí širokou škálu chemických analýz a zaručuje profesionální a přesné výsledky ve stanoveném termínu. 

Při analýze odpadu určíme, zda se jedná o nebezpečný odpad a jak jej lze zlikvidovat nebo recyklovat.

Při rozborech vody se kontrolují chemické a mikrobiologické parametry odpadních vod, povrchových vod, vody ze studní a pitné vody v souladu s platnými předpisy.