Archademy Srl

SPECIALIZACE
PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ
AKREDITACE

Školící agentura skupiny Archa, Archademy Srl, působí v oblasti technologií, kvality, životního prostředí a bezpečnosti. Poskytuje školení a vzdělávání v oblasti řízení bezpečnosti na pracovišti a řízení dopadů na životní prostředí, jako je hluk, znečištění vody a ovzduší, odpady a půda.