Gesellschaft für Umweltanalytik Boden- und Gewässerschutz GmbH

SPECIALIZACE
PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

Akreditace

Společnost UABG – Gesellschaft für Umweltanalytik, Boden- und Gewässerschutz GmbH – se považuje za poskytovatele kompletních služeb v oblasti analýzy životního prostředí, od odběru vzorků až po odborné posudky.

Nabídka služeb zahrnuje řadu laboratorních služeb akreditovaných podle normy DIN EN ISO/IEC 17025 v oblasti pitné vody, povrchových a podzemních vod, odpadních vod, skládkových výluhů, vody ve styku s betonem (DIN 4030), čistírenských kalů, půdy a stavební suti, jakož i kompostu a kůry.

Společnost UABG je schváleným zkušebním střediskem podle německé vyhlášky o pitné vodě.